Definition af softwarepatent

Der findes i juridisk forstand ikke nogen definition af, hvad et softwarepatent er.

En udbredt definition af softwarepatenter (den deles f.eks. af Samdata\Hovedstaden og af HK/ITMK) er:

“patenter, som kan krænkes ved at installere software på udstyr”

Udstyr er i denne sammenhæng f.eks. computer, plade-PC, mobiltelefon, smart-tv, smart-printer, smart-ur, musikafspiller, e-bogslæser, smart-fjernbetjening, navigationscomputer (GPS), digitalkamera, accesspoint, router, spillekonsol, settop TV-boks, og andet hardware som software kan køre på.

Software er programmer eller data. Alt der kan gemmes elektronisk er software.

Den Europæiske Patentorganisation (EPO) har et begreb, der minder om softwarepatenter, nemlig computerimplementerede opfindelser (computer implemented invention – CII). CII defineres ikke i loven, men er udviklet af EPO gennem deres praksis. CII dækker over patenter, hvori software indgår. Patentet skal desuden beskrive en løsningside, der har en “further technical effect”. Det defineres ikke, hvad “further technical effect” er, så det er nemmere at forklare hvad CII egentlig er ved at se på allerede udstedte eksempler.

Det er en udbredt misforståelse, at en CII kræver speciel hardware (så som vaskemaskine, ABS-bremse eller vindmølle). Det er ikke tilfældet. Det understreges f.eks. af DI/DE’s patentkonsulent, som i http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l22/bilag/3/1305059.pdf uddyber, at CII også dækker over faneblade, der kan flyttes fra et vindue til et andet, samt indkøbskurv, hvor indkøbslisten lægges på køberens computer. Altså løsningsideer, der ikke kræver speciel hardware, men som kan køre på helt almindelige computere.

Se flere eksempler på: ole.tange.dk/swpat

Det er tydeligt, at der er et stort overlap mellem CII og definitionen af softwarepatenter ovenfor. I praksis er de eneste forskelle, jeg har kunnet finde, de enkelte eksempler, som fortalerne for CII fremfører igen og igen.

Advertisements
This entry was posted in patent and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Definition af softwarepatent

  1. Pingback: Hvilken software skal kunne patenteres? | Ole Tange

  2. Pingback: Hvad er et softwarepatent? - DenFri.dk

  3. Pingback: Hvilken software skal kunne patenteres? - DENFRI.dk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s