Uvisse argumenter om patenter

En del argumenter i debatten om EU-patentdomstolen er uvisse. Nogle af dem helt generelt, mens andre er uvisse i øjeblikket, men kan blive opklaret på sigt.

= Der kommer flere enhedspatenter end EP-patenter =

Skal man have patent i flere europæiske lande idage, benytter man EPO-samarbejdet og får udstedt et EP-patent, som bliver valideret i de lande man ønsker.

Som udgangpunkt er det rimeligt at antage, at med indførelse af enhedspatentet, vil der være et brat fald i EP-patenter, da disse er langt dyrere end enhedspatentet, og at man istedet vil udtage enhedspatenter.

Af samme grund kan man forestille sig, at der vil blive ansøgt om endnu flere enhedspatenter end der idag bliver ansøgt om EP-patenter: Hvis prisen holder patenttagere tilbage fra at ansøge, så vil en lavere pris betyde flere enhedspatenter.

Det vil igen betyde, at der bliver flere patenter, som man uvidende kan komme til at krænke og derfor blive sagsøgt for.

= Patentsystemet er gavnligt/skadeligt for samfundet =

Der er ingen tvivl om, at patentsystemet er til gavn for patenttagere. Men det er ikke så indlysende, om det er til gavn for samfundet som helhed.

Patenter er 20-årige statstildelte monopoler på løsningsideer. Monopoler begrænser konkurrencen og kan betyde dårligere produkter og højere priser. Hvis opfindelsen ville være blevet gjort alligevel uden patenter, så har samfundet betalt (med et monopol) for noget, samfundet ville have fået uden betaling.

Helt kort er det en afvejning mellem: Skadevirkningerne ved monopolet vs. fordelene ved, at opfindelsen bliver offentliggjort.

= Omkostninger ved forsikring mod uvidende patentkrænkelser =

Man kan forsikre sig mod uvidende patentkrænkelser. https://www.safeonline.com/riptide/direct/dk_ipsentry/2

Der er 300.000 virksomheder i Danmark. http://www.statistikbanken.dk/GF1

Hvis de alle skal forsikre sig bliver det mindst: 2.500 EUR/år * 300.000 virksomheder = 750.000.000 EUR/år = 5.5 mia kr/år.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s