Q: Hvordan stemmer jeg “Måske”?

Michael spørger:

Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal stemme til EU-Patentdomstolen. Hvordan kan jeg stemme “Måske” istedet for “Ja” eller “Nej”?

Kære Michael.

Tak for spørgsmålet.

Jeg har været nede og brevstemme (hvilket alle og enhver kan gøre, hvis de har lyst – husk bare pas eller kørekort https://www.borger.dk/Sider/Brevstemme-til-Europa-Parlamentsvalg.aspx), og jeg kan bekræfte, at der på stemmesedlen ikke er et felt til “Måske”.

Grundlovens §42 stk 5 (http://www.grundloven.dk/) siger:

Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende folketingsvælgere, dog mindst 30 procent af samtlige stemmeberettigede, har stemt mod lovforslaget.

Det betyder, at hvis du stemmer blankt eller bliver hjemme, så tæller din stemme ikke ligeværdigt på ja og nej-siden. En blank stemme tæller i praksis som et ja, med mindre der et overvældende flertal af nej stemmer (Patentdomstol.eu når frem til 56.7% http://patentdomstol.eu/nej-skal-bruge-567-af-stemmerne/).

Hvis vi kommer med i EU-Patentdomstolen, så vil det i praksis være umuligt at komme ud igen. Men hvis vi står udenfor, så kan vi (ligesom vi kan med Euroen) på et senere tidspunkt vælge at træde ind, hvis vi senere bliver overbevist om, det er en god ide.

Derfor er min anbefaling at stemme Nej, med mindre du er 100% overbevist om, EU-Patentdomstolen er en god ide.


Har du lige som Michael spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

This entry was posted in patent. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s