Q: Er der eller er der ikke forbud mod softwarepatenter?

Simon spørger:

Jeg er forvirret: Politikere og http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html, samt http://www.euo.dk/emner/Patentdomstolen/ hævder, at man ikke kan få patent på software. Loven er også meget klar:

§ 1. Stk. 2. Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør […] programmer for datamaskiner […].

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140029

Men der er tydeligtvis masser af eksempler på, at det ikke passer (Indkøbskurven: EP0784279 https://www.google.com/patents/EP0784279B1, Webshops på mobiltelefoner: EP1090494 https://www.google.com/patents/EP1090494B1, Stavekontrol af sammensatte ord: EP0281742 https://www.google.com/patents/EP0281742B1).

Er der eller er der ikke forbud mod softwarepatenter? Eller med andre ord: Kan man eller kan man ikke få patent på software?

Kære Simon.

Tak for spørgsmålet.

Jeg kan godt forstå, at du er forvirret. Problemet stammer fra det Europæiske Patentkontor (EPO), som er et samarbejde mellem 38 lande (http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html).

EPO mener (http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html), at der er tvivl om, hvad software er (“The term “software” is considered to be ambiguous […]”). Det er en kunstig tvivl, der reelt kun eksisterer i patentbureakratiet. Alle andre steder er man enige om noget, der minder om denne definition: “Software er alt, der kan gemmes elektronisk.” Noget er programmer, noget er data, og nogen gange er programmer data (f.eks. når du installerer en ny app, så er det nye program data for installeringsprogrammet).

Denne kunstige tvivl bruger EPO til en tvivlsom fortolkning af loven. De mener nemlig, at undtagelsen i loven drejer sig om software alene – altså f.eks. software som ligger på en CD-ROM på hylden, og at loven ikke undtager software, når software ikke er alene. Software i kombination med noget andet mener de altså er patenterbart. Dette andet mener de kan være en computer.

Så deres fortolkning er altså: Software på en CD-ROM kan du ikke få patent på, men kører du samme software på din computer, så kan du godt på patent på den. Den første del er det som EPO kalder softwarepatenter og den sidste del kalder de computer implementerede opfindelser/computer implemented inventions.

Derfor kan EPO hævde, at de ikke udsteder softwarepatenter (altså patenter på software, der kun ligger på en CD-ROM).

Denne tvivlsomme fortolkning har EPO fået Patent- og Varemærkestyrelsen med på. Så når politikere og EU-Oplysningen spørger Patent- og Varemærkestyrelsen, om man kan få patent på software, så svarer de: “Nej det kan man ikke”.

De glemmer at svare, at de vælger at fortolke loven sådan, at man godt kan få patent på den selvsamme software, hvis den blot kører på en computer, og det er grunden til, at du ser patenter på det, som alle os andre kalder software:

  • EP537100: Tool tips
  • EP621528: Fortryd mere end een gang
  • EP249293: Pop-up menu
  • EP394160: Procentbar

Og mange flere på ole.tange.dk/swpat

I dag kan den tvivlsomme fortolkning afprøves ved Højesteret, men hvis Danmark tiltræder EU-Patentdomstolen, så kan fortolkningen kun prøves ved EU-Patentdomstolen (for EU-patenter. For EP-patenter kan patenthaver vælge af prøve det ved de generelle domstole). Vi ved ikke, hvad EU-Patentdomstolen vil dømme, men vi ved, at dommerne kommer fra patentbureaukratiet, og at de kun er ansat i 6 år af gangen (direktivet §14-15 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf). Læs mere om særdomtolen på: https://oletange.wordpress.com/2013/12/27/saerdomstole/

Hvis Danmark står uden for EU-Patentdomstolen i en periode, så kan vi se, om EU-Patentdomstolen begynder at underkende softwarepatenter.


Har du lige som Simon spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

This entry was posted in patent. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s