Q: Hjælpes produktionsvirksomheder ved et ‘nej’?

Pernille spørger:

Hvordan bliver produktionsvirksomheder påvirket, hvis Danmark står uden for patentdomstolen?

Kære Pernille.

Tak for spørgmålet.

Hvis virksomheden har sin udvikling og produktion i Danmark, men eksporterer til EU-patentområdet, så vil virksomheden have nogle fordele, som konkurrenten i EU-patentområdet ikke har: Virksomheden behøver ikke respektere EU-patenter i sin produktudvikling og produktion, sålænge selve produktet, der eksporteres, ikke krænker EU-patenter.

Man kunne f.eks. forestille sig, at computerkontrolleret åbning af en støbeform på det rigtige tidspunkt er patenteret. Man ville kunne opnå samme effekt ved manuel åbning af støbeformen, men da mennesket ikke har samme præcision, er man nødt til at kassere en større del af produktionen. Hvis patentet ikke gælder i Danmark, så kan virksomheden frit bruge den computerkontrollerede metode i produktionen, hvis bare slutproduktet ikke krænker patentet.

Produktionsvirksomheder, der udtager patenter, vil kunne udtage EU-patenter uanset om Danmark er med eller ej. Jyllands-Posten slår fast, at det ikke giver en væsentlig besparelse ved at være med: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE6714169/ja-til-patentdomstol-giver-ikke-jobfest/.


Har du lige som Pernille spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

This entry was posted in patent. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s