Monthly Archives: March 2014

Anonyme og “anonyme” valg

HK holder ind i mellem urafstemninger blandt medlemmerne. De benytter valgservice.dk (fra Aion) til at styre deres valg. Det kan de naturligvis kun gøre, hvis de har tillid til Aion, da Aion til enhver tid vil kunne snyde med de afgivne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tale om EU-patentdomstolen

Tak for ordet. Jeg er imponeret over at se så mange mennesker idag. Det må have været et svært valg: Møde om EU-patentdomstolen eller gå i haven. Den 25. maj skal du også foretage et valg. Jeg hedder Ole Tange … Continue reading

Posted in patent | Tagged | Leave a comment

EU-patentet eller enhedspatentet?

Betegnelserne EU-patentet og enhedspatentet bliver begge brugt om det nye fælles patent i EU (se f.eks. http://www.patrade.dk/Q-A_om_det_nye_EU-patent.aspx?ID=566, http://www.rettigheder.dk/laes_om_patenter/eu_patent og http://politiken.dk/indland/politik/ECE2088297/fakta-se-hvad-eu-patentet-og-domstol-handler-om/). EU-patentet er kun gyldigt i visse EU-lande. EU-patentet er det samme som enhedspatentet, men er forskelligt fra det allerede eksisterende EP-patent, som også kaldes … Continue reading

Posted in patent | Tagged | Leave a comment