Monthly Archives: December 2013

Hvad skal jeg stemme til EU-patentdomstolen? På 1 minut

(Stemmeguide som PDF) En 1 minuts introduktion kan ikke være detaljeret. For en mere detaljeret gennemgang se https://oletange.wordpress.com/2013/12/22/konsekvenser-ved-at-sta-uden-for-eu-patentdomstolen/. Er du ansat i en virksomhed der udtager patenter i flere europæiske lande? EU-Patentdomstolen vil muligvis være til gavn for din arbejdsplads (hvis … Continue reading

Posted in patent | 6 Comments

Hvordan vil EU-patentdomstolen påvirke din arbejdsplads?

EU-patentdomstolen vil påvirke danske arbejdspladser forskelligt. Generelt er der nogle fordele og nogle ulemper. Neutrale aspekter ved at tiltræde EU-patentdomstolen: Udtager en patenttager patenter i flere lande i Europa, så vil patenttageren spare penge med Enhedspatentet. Det giver en besparelse … Continue reading

Posted in patent | Leave a comment

Særdomstole

Det er fristende at sige, at hvis lovgivningen på et givent område er kompleks, så skal vi have en særdomstol for området. Den seneste debat har været om EU-patentdomstolen, så den vil jeg primært fokusere på her. Vi får mere … Continue reading

Posted in patent | 2 Comments

Konsekvenser ved at stå uden for EU-patentdomstolen på 10 minutter

Enhedspatentet medfører EU-patentdomstolen: Man kan ikke sige ja til enhedspatentet uden at få EU-patentdomstolen. Vælger Danmark at stå uden for EU-patentdomstolen, så får det følgende konsekvenser: Danmark vil på et senere tidspunkt kunne tilslutte sig EU-patentdomstolen. En særdomstol bliver ikke øverste … Continue reading

Posted in patent | Tagged | 13 Comments

Hvilken software skal kunne patenteres?

Jeg bruger i det følgende Samdata\Hovedstadens definition af softwarepatenter (https://oletange.wordpress.com/2013/12/21/definition-af-softwarepatent/). Den danske patentlov begrænser, hvad der kan udstedes patenter på https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140029#Kap1: § 1. Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem opfinderens ret er overgået, har i … Continue reading

Posted in patent | Tagged , | Leave a comment

Definition af softwarepatent

Der findes i juridisk forstand ikke nogen definition af, hvad et softwarepatent er. En udbredt definition af softwarepatenter (den deles f.eks. af Samdata\Hovedstaden og af HK/ITMK) er: “patenter, som kan krænkes ved at installere software på udstyr” Udstyr er i … Continue reading

Posted in patent | Tagged , | 3 Comments