EU-Patentdomstolen: Omkostningerne ved at stå udenfor

Prisen for et patent i EU’s 27 lande er 36.000€ (iflg. http://ec.europa.eu/unitedkingdom/press/press_releases/2011/pr1138_en.htm). Årsgebyrene for 20 år er samlet knap 23.000€ eller ca. 1150€/år i snit (iflg. http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6925584FF2F2E81AC12579BF003CF727/$File/schedule_of_fees_and_expenses_20120401.pdf).

Prisen for et enhedspatent forventes at blive 15.000€ (iflg. http://www.withersrogers.com/page.php?currentpageref=277). Jeg har ikke kunnet finde en kilde på årsgebyret; mit gæt er, at det bliver det samme som for EP-patenterne ca. 23000€ over 20 år eller ca. 1150€/år i snit.

Prisen for at udtage et patent i DK alene er ca. 10000-15000 kr + ca 2500 kr/år i snit over 20 år eller ca. 2000€ + 350€/år (se http://ip-guiden.dkpto.dk/media/111392/prisliste%20-%20rettigheder%20marts%202012%20rettet%2022112013.pdf).

Danske patenttagere har i perioden 2003-2012 ansøgt 888-1820 patenter/år, i gennemsnit ca. 1400 ansøgninger/år  (se: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9005E1A81B577BA9C1257B28003CCEA4/$File/European_patent_applications_2003_2012_per_country_of_residence_of_the_applicant.xls).

Der udtages årligt ca. 60.000 EP-patenter. Omkring 10% af EP-patenterne bliver valideret i Danmark (se: http://www.dkpto.dk/media/34658/internationale%20patenter%202012.pdf). Det er uklart, hvormange af disse er fra danske patenttagere, men det kan højst være antallet af danske EP-ansøgninger (altså 888-1820, ca 1400 i snit). 

Der er 300.000 virksomheder i Danmark (se: http://www.statistikbanken.dk/GF1).

Det koster mindst 2500€/år at forsikre sig mod patentkrænkelser (se: https://www.safeonline.com/riptide/direct/dk_ipsentry/2).

Det forventes at blive billigere at håndhæve sit enhedspatent end at håndhæve EP-patenter idag. Derfor er der også rimeligt at forvente at flere vil blive truet med søgsmål for patentkrænkelser. Det er dog uklart hvormeget billigere det skulle blive.

På grund af den lavere pris på både udstedelse og håndhævelse, er det rimeligt at antage, at EP-patenter i fremtiden vil blive udtaget som enhedspatenter, og at de ca. 6000 EP-patenter valideret i DK vil stige til 60.000 enhedspatenter om året. Det betyder at antallet af patenter, som man uretmæssigt kan blive sagsøgt for krænkelse af, stiger 1000%. Hvis danske virksomheder skal være lige så beskyttet mod patentsøgsmål, som de er i dag, så skal de alle udtage forsikring til mindst 2500€.

I debatten er der 3 scenarier:

(1) Ingen EU-Patentdomstol (dvs. før EU-Patentdomstolens oprettelse)
(2) DK med i EU-Patentdomstolen
(3) DK ikke med i EU-Patentdomstolen

Det står fast, at EU-Patentdomstolen vil blive oprettet, så valget den 25. maj handler kun om Danmarks deltagelse dvs. scenarie 2 eller 3.

(1) Ingen EU-Patentdomstol (2) DK med i EU-Patentdomstolen (3) DK ikke med i EU-Patentdomstolen
1400 danske EP-patentansøgninger
.
{årsgebyrer}
36000€
.
{1150€/år}
15000€
.
{1150€/år}
15000€+2000€ = 17.000€
.
{1150+350€/år = 1500€/år}
Ialt for danske EP-patenttagere
.
{årsgebyrer}
1400*36000€ = 50.4 mio€
.
{1400*1150€/år = 1.6 mio€}
1400*15000€ = 21.0 mio€
.
{1400*1150€/år = 1.6 mio€}
1400*17000€ = 23.8 mio€
.
{1400*1500€/år = 2.1 mio€}
Merpris i forhold til DK ikke med
.
{årsgebyrer}
50.4-23.8 mio€ = 26.6 mio€ = 199 mio kr
.
{1.6-2.1 mio€/år = -0.5 mio€/år = -3.8 mio kr/år}
21.0-23.8 mio€ = -2.8 mio€ = -21 mio kr
.
{1.6-2.1 mio€/år = -0.5 mio€/år = -3.8 mio kr/år}
0€
.
{0€/år}
300.000 danske virksomheder 0€ 2500€ 0€
Ialt for danske virksomheder 300.000*0€ = 0€ 300.000*2500€ = 750 mio€ 300.000*0€ = 0€
Merpris i forhold til DK ikke med 0-0€ = 0 kr 750 mio-0€ = 5.6 mia kr 0-0€ = 0 kr
Ialt 50.4 mio+0€ = 50.4 mio€ 1400*15000€ + 750 mio€ = 771 mio€ 1400*17000€ + 300.000*0€ = 23.8 mio€
Ialt merpris i forhold til DK ikke med 50.4-23.8 mio€ = 26.6 mio€ = 199 mio kr 771-23.8 mio€ = 747 mio€ = 5.6 mia kr 0€ = 0 kr

= Tallene i debatten =

Fortalerne taler om en besparelse på 200 mio kr/år. Det svarer til patenttagernes besparelse på 199 mio kr per år mellem scenarie 1 og 2. Men vi skal ikke stemme om scenarie 1 vs 2, men istedet om scenarie 2 vs 3; og så er besparelsen for patenttagere kun 21 mio kr per år.

Fortalerne kikker normalt alene på fordelene for patenttagerne. De glemmer således at enten skal de 300.000 danske virksomheder leve med en højere risiko for at uretmæssigt at blive sagsøgt for patentkrænkelser, eller også skal de betale for forsikring (svarende til 5.6 mia kr/år).

This entry was posted in patent. Bookmark the permalink.

1 Response to EU-Patentdomstolen: Omkostningerne ved at stå udenfor

  1. Pingback: Patentdomstolen: Omkostningerne ved at stå udenfor - DENFRI.dk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s