EU-Patentdomstolen: Hvad skal vi ikke stemme om

Der er en stor tvivl om, hvad vi 2014-05-25 skal til afstemning om. Her er lidt opklaring om, hvad vi ikke skal stemme om.

= Enhedspatentet/EU-patentetdomstolens oprettelse =

Danmarks ‘ja’ er ikke en betingelse for enhedspatentet og EU-patentdomstolens oprettelse. Et dansk ‘nej’ blokerer med andre ord ikke oprettelsen. Hvis Danmark takker ‘nej’, så vil de 24 lande starte enhedspatentet/EU-patentdomstolen uden Danmark.

Vi skal alene stemme om der skal være 25 eller 24 lande, der starter.

= Danmark indtræden i EU-Patentdomstolen på et senere tidspunkt =

Et ‘nej’ forhindrer ikke Danmark i at tiltræde EU-Patentdomstolen på et senere tidspunkt. Præcis som med Euroen kan vi tiltræde den, hvis vi senere ønsker det. Men bordet fanger: Vi kan ikke trække os ud, hvis vi først er med.

= Nedlæggelse af patentsystemet =

Et ‘nej’ vil ikke nedlægge patentsystemet. Uanset udfaldet vil man også efter afstemningen kunne udtage patenter.

= Nedlæggelse af Patent- og Varemærkestyrelsen =

Et ‘ja’ vil ikke nedlægge den danske afdeling af Patent- og Varemærkestyrelsen. De vil stadig stå for registrering af både varemærker og for danske patenter, samt vejledning i almindelighed om varemærker og patenter. Der bliver med andre ord ikke en besparelse i form af nedlæggelse af en offentlig arbejdsplads.

= EU-Varemærker =

Direktivet nævner ikke varemærker med eet ord, så EU-patentdomstolen kommer ikke til at tage sig af varemærker.

This entry was posted in patent. Bookmark the permalink.

1 Response to EU-Patentdomstolen: Hvad skal vi ikke stemme om

  1. Anders Feder says:

    Jeg ville tilføje et yderligere punkt som du har beskrevet udførligt andetsteds men angiveligt glemt her: Danske virksomheder og personers mulighed for at udtage enhedspatenter. Fortalerne for et dansk ja til EU-patentdomstolen antyder i alle mulige sammenhænge at Danmark vil “komme bagefter” hvis vi stemmer nej, da danske virksomheder så får ringere mulighed for at beskytte deres opfindelser i hele EU end virksomheder i lande som har tiltrådt domstolen. Det er imidlertid ikke rigtigt – virksomheder i alle lande har lige muligheder for at søge patenter uanset om deres land har tiltrådt domstolen eller ej.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s