Universiteternes patentindtægter

Universiteterne er nogle af de få (måske de eneste?) offentlige arbejdspladser, der udtager patenter. Jeg hørte et rygte om, at universiteterne reelt ikke tjener noget på at have patenter og bad derfor Københavns Universitet (KU) om aktindsigt i deres patentregnskab for 2013. Jeg fik følgende svar:

  • KU’s samlede indtægter vedr. patenter for 2013 er 5.491.836,56
  • KU’s direkte udgifter ved at udtage patenter (tolket som udgifter til patentansøgninger indsendt i 2013):783.297,90
  • KU’s samlede udgifter vedr. patenter (ekskl. løn) (tolket som udgifter forbundet med at opretholde hele KUs patentportefølje) for 2013 er: 4.538.385,75

Så ialt et overskud på 170.152,91 kr i 2013. Men herfra skal fradrages de løntimer, som er gået til forskere og administrativt personale, mens de har gjort forskningsresultaterne patenterbare og udarbejdet patentansøgninger samt husleje i samme periode. KU havde ikke nogen tal for dette, da det formenligt tages ud af den normale arbejdstid.

Jeg har på afstand fulgt, hvormeget arbejde der skal lægges oven i for at gøre forskningsresultater patenterbare – og det er ikke uvæsentlige mængder. Jeg har derfor meget svært ved at forestille mig, at udgifterne hertil skulle være mindre end 170.000 kr i 2013.

Det bringer mig til konklusionen, at patenter var underskudsgivende for KU i 2013.

Mit gæt er, at det nok ikke kun er tilfældet for 2013 og ikke kun er tilfældet for Københavns Universitet. Hvis du har dokumenterbare tal, der beviser/modbeviser dette, så vil jeg gerne høre fra dig.

Information har en længere artikel om Universiteter og patenter: http://www.information.dk/495863

This entry was posted in patent and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s