Q: Har Europapatentet noget med softwarepatenter at gøre?

Benno spørger:

Har Europapatentet noget med softwarepatenter at gøre?

Kære Benno.

Tak for spørgsmålet. Europapatentet (også kaldet EP-patenter) er det eksisterende samarbejde, som 38 lande (http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html) har indgået. Samarbejdet foregår i den europæiske patentorganisation (EPO).

EPO mener (http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html), at der er tvivl om, hvad software er (“The term “software” is considered to be ambiguous […]”). Det er en kunstig tvivl, der reelt kun eksisterer i patentbureakratiet. Alle andre steder er man enige om noget, der minder om denne definition: “Software er alt, der kan gemmes elektronisk.” Noget er programmer, noget er data, og nogen gange er programmer data (f.eks. når du installerer en ny app, så er det nye program data for installeringsprogrammet).

EPO har en praksis, der udsteder patenter, der kan krænkes med software (se eksempler på http://ole.tange.dk/swpat/). Denne praksis er yderst tvivlsom idet den danske patentlov siger:

§ 1. Stk. 2. Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør

1) opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder,

2) kunstneriske frembringelser,

3) planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner,

4) fremlæggelse af information.

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140029

I dag kan den afprøves ved Højesteret, men hvis Danmark tiltræder EU-Patentdomstolen, så kan fortolkningen kun prøves ved EU-Patentdomstolen (for EU-patenter. For EP-patenter kan patenthaver vælge af prøve det ved de generelle domstole). Vi ved ikke, hvad EU-Patentdomstolen vil dømme, men vi ved, at dommerne kommer fra patentbureaukratiet, og at de kun er ansat i 6 år af gangen (direktivet §14-15 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf). Læs mere om særdomtolen på: https://oletange.wordpress.com/2013/12/27/saerdomstole/

Hvis Danmark står uden for EU-Patentdomstolen i en periode, så kan vi se, om EU-Patentdomstolen begynder at underkende softwarepatenter.


Har du lige som Benno spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

 

This entry was posted in patent. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s