Hvordan vil EU-patentdomstolen påvirke din arbejdsplads?

EU-patentdomstolen vil påvirke danske arbejdspladser forskelligt. Generelt er der nogle fordele og nogle ulemper.

Neutrale aspekter ved at tiltræde EU-patentdomstolen: Udtager en patenttager patenter i flere lande i Europa, så vil patenttageren spare penge med Enhedspatentet. Det giver en besparelse i størrelsesorden 20.000€/patent (Se udregning). Dette sker uanset om Danmark er med i EU-patentdomstolen eller ej.

Positive aspekter ved at tiltræde EU-patentdomstolen: Hvis Danmark ikke er med i EU-patentdomstolen, så vil patenttagere, der ønsker patent i Danmark, skulle betale i gennemsnit 3000 kr/år (Se udregning). Disse penge kan patenttagere, der ønsker patent i flere europæiske lande, spare, hvis Danmark tiltræder. Ialt svarer det til en besparelse på ca. 15 mio kr/år på landsbasis (Se udregning).

Negative aspekter ved at tiltræde EU-patentdomstolen: Idag udstedes 60.000 europæiske patenter årligt. Kun ca. 10% får gyldighed i Danmark. Det vil sige, at offentlige organisationer og danske virksomheder uden eksport kan blive anklaget for patentkrænkelser af langt færre patenter end deres europæiske kolleger. Det betyder igen, at danske virksomheder ikke behøver at bruge så mange penge på at forsvare sig imod påståede patentkrænkelser. Det er desværre ikke urealistisk, at helt almindelige virksomheder uvidende krænker patenter; mange er f.eks. ikke klar over, at indkøbskurv (hvor indkøbslisten gemmes på køberens computer – EP0784279) er patenteret i flere europæiske lande. I USA er en hel sagsøgningsindustri opstået omkring det (se f.eks. http://arstechnica.com/tech-policy/2013/04/meet-the-nice-guy-lawyers-who-want-1000-per-worker-for-using-scanners/Der er altså en risiko for at blive blive sagsøgt for patentkrænkelser, som man ikke kender til – bare ved at benytte sin normale software.

Ingen ved, hvor stort et problem de påståede patentkrænkelser vil være, men ved at stå udenfor EU-patentdomstolen i en periode, kan man estimere det. Hvis Danmark tiltræder EU-patentdomstolen vil alle fremtidige enhedspatenter få gyldighed i Danmark, og denne fordel vil forsvinde.

= Offentlige arbejdspladser =

Offentlige arbejdspladser har generelt ingen eller meget få patenter (Universiteterne har nogle patenter, men f.eks. ser Københavns Universitet ud til totalt set at have underskud). De vil derfor i praksis ikke få fordele af EU-patentdomstolen. Men hvis Danmark tiltræder EU-patentdomstolen, så vil de få ulemperne i form af flere påståede patentkrænkelser og dermed øgede omkostninger.

= Virksomheder uden eksport og uden patenter =

Virksomheder uden patenter vil ikke få fordele af EU-patentdomstolen. Men hvis Danmark tiltræder EU-patentdomstolen, så vil de få ulemperne i form af flere påståede patentkrænkelser og dermed øgede omkostninger.

= Virksomheder uden eksport med (danske) patenter =

Virksomheder kun med danske patenter vil ikke få fordele af EU-patentdomstolen: Reglerne for danske patenter ændres ikke. Men hvis Danmark tiltræder EU-patentdomstolen, så vil de få ulemperne i form af flere påståede patentkrænkelser og dermed øgede omkostninger.

= Virksomheder med eksport uden patenter =

Virksomheder uden patenter vil ikke få fordele af EU-patentdomstolen. På markedet inden for EU-patentdomstolen risikerer de påståede patentkrænkelser og dermed øgede omkostninger – uanset om Danmark tiltræder eller ej.

Hvis Danmark står uden for EU-patentdomstolen er de dog beskyttede på hjemmemarkedet mod ulemperne i form af flere påståede patentkrænkelser og dermed øgede omkostninger.

= Virksomheder med eksport med patenter =

Patenttagere, der har patent i flere europæiske lande vil få fordel i form af lavere omkostninger i enhedspatentet. Denne fordel vil de få uanset om Danmark er med i EU-patentdomstolen eller ej.

Hvis de ønsker, at patentet også skal være gyldigt i Danmark, så koster det 3000 kr/år, hvis Danmark står uden for EU-patentdomstolen, og er gratis, hvis Danmark er med.

Ca. 10% af de 60.000 udstedte EP-patenter årligt valideres i Danmark. Hvis 80% af dem kommer fra danske virksomheder, er der tale om 5000 patenter. Besparelsen for patenttagere er altså ialt på ca. 15 mio kr på landsplan.

Iflg. Danmarks Statistik (http://www.dst.dk/nytudg/17826) koster en gennemsnitlig privat dansk arbejdsplads ca. 600.000 kr/år alt i alt.

Besparelsen for patenttagere ved at indtræde i EU-patentdomstolen svarer altså til ca. 25 danske arbejdspladser – vel at mærke i alt og på landsplan.

Advertisements
This entry was posted in patent. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s