EU-patentet eller enhedspatentet?

Betegnelserne EU-patentet og enhedspatentet bliver begge brugt om det nye fælles patent i EU (se f.eks. http://www.patrade.dk/Q-A_om_det_nye_EU-patent.aspx?ID=566http://www.rettigheder.dk/laes_om_patenter/eu_patent og http://politiken.dk/indland/politik/ECE2088297/fakta-se-hvad-eu-patentet-og-domstol-handler-om/). EU-patentet er kun gyldigt i visse EU-lande.

EU-patentet er det samme som enhedspatentet, men er forskelligt fra det allerede eksisterende EP-patent, som også kaldes Europapatentet. EP-patentsamarbejdet omfatter 38 lande (herunder alle EU-lande).

  EP-patent / Europapatent EU-patent / enhedspatent
Medlemmer Alle EPO-lande (EU, Albania, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Norway, Serbia, San Marino, Turkey) Kun visse EU-lande.
Antal ansøgninger for at dække de 38 EPO-lande 1 1
Gyldighed Kræver validering i hvert af de ønskede lande. Validering er populært sagt et “gummistempel”: Det kræver kun betaling og evt. en oversættelse – der sker ikke en prøvning af patentet. Automatisk valideret i alle medlemslande.
Antal valideringer for at dække de 38 EPO lande 38 1 validering af EU-patent + 13 valideringer af EP-patent for de lande uden for EU-patentet
= 14
Domstol Danmark stemmer nej: De generelle domstole (Sø- og Handelsretten med Højesteret som ankeinstans).

Danmark stemmer ja: særdomstolen, medmindre patenthaver har valgt at benytte opt-out muligheden for et eksisterende europapatent (og i det tilfælde: De generelle domstole).

Særdomstol og særankeinstans (EU-Patentdomstolen og EU-Patentdomstolens appelkammer).
Skal vi stemme om oprettelsen? Nej. Det er allerede oprettet. Nej. Det bliver oprettet uanset om Danmark er med.
Skal vi stemme om Danmarks deltagelse? Nej. Vi er allerede med. Ja. Vi skal stemme om vi ønsker at underlægge os en særdomstol for patenter eller vi ønsker at beholde en generel domstol som Højesteret som øverste myndighed. Domstolen følger med, hvis man er med i EU-patentet.
Skal vi stemme om nedlæggelsen? Nej. Det er ikke på tale at nedlægge Europapatentet. Nej. EU-patentet og særdomstolen bliver oprettet uanset, hvad Danmark stemmer.
Kan danske virksomheder udtage disse? Ja. Ja – uanset om Danmark stemmer ja eller nej.

 

This entry was posted in patent and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s