Tag Archives: softwarepatenter

Hvilken software skal kunne patenteres?

Jeg bruger i det følgende Samdata\Hovedstadens definition af softwarepatenter (https://oletange.wordpress.com/2013/12/21/definition-af-softwarepatent/). Den danske patentlov begrænser, hvad der kan udstedes patenter på https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140029#Kap1: § 1. Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem opfinderens ret er overgået, har i … Continue reading

Posted in patent | Tagged , | Leave a comment

Definition af softwarepatent

Der findes i juridisk forstand ikke nogen definition af, hvad et softwarepatent er. En udbredt definition af softwarepatenter (den deles f.eks. af Samdata\Hovedstaden og af HK/ITMK) er: “patenter, som kan krænkes ved at installere software på udstyr” Udstyr er i … Continue reading

Posted in patent | Tagged , | 3 Comments