Æbletest

Navn Sprødhed Smag Pris/kg
Jonagored 50 Neutral 15
Pink Lady (Cripps Pink) 80 Sød, neutral 22/18 på tilbud
Kanzi 80 Sød, med kant 24
Kiku 60 Kedelig 20
Royal Gala 70 Neutral 16
Royal Gala (Superbrugsen) 70 Syrlig 16
Polsk Gala 30 Vattet 10
Royal Gala (øko) 70 Sød 18
Aroma 50 sød 15
Gråsten 40 vattet 20
Aroma 60 sur, men fin blandet med Pink Lady 15
Elstar 60 God syrlig 15
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Q: Hjælpes produktionsvirksomheder ved et ‘nej’?

Pernille spørger:

Hvordan bliver produktionsvirksomheder påvirket, hvis Danmark står uden for patentdomstolen?

Kære Pernille.

Tak for spørgmålet.

Hvis virksomheden har sin udvikling og produktion i Danmark, men eksporterer til EU-patentområdet, så vil virksomheden have nogle fordele, som konkurrenten i EU-patentområdet ikke har: Virksomheden behøver ikke respektere EU-patenter i sin produktudvikling og produktion, sålænge selve produktet, der eksporteres, ikke krænker EU-patenter.

Man kunne f.eks. forestille sig, at computerkontrolleret åbning af en støbeform på det rigtige tidspunkt er patenteret. Man ville kunne opnå samme effekt ved manuel åbning af støbeformen, men da mennesket ikke har samme præcision, er man nødt til at kassere en større del af produktionen. Hvis patentet ikke gælder i Danmark, så kan virksomheden frit bruge den computerkontrollerede metode i produktionen, hvis bare slutproduktet ikke krænker patentet.

Produktionsvirksomheder, der udtager patenter, vil kunne udtage EU-patenter uanset om Danmark er med eller ej. Jyllands-Posten slår fast, at det ikke giver en væsentlig besparelse ved at være med: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE6714169/ja-til-patentdomstol-giver-ikke-jobfest/.


Har du lige som Pernille spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

Posted in patent | Leave a comment

Q: Kan et pizzeria rammes af softwarepatenter?

Jesper spørger:

Kan pizzeriaer rammes af softwarepatenter, som Pernille Skipper hævder på http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article2283842.ece

Kære Jesper.

Tak for spørgmålet.

Der er flere patenter, som kunne være relevante for erhvervsdrivende som et pizzeria:

Så også pizzeriaer risikerer en ubehagelig ekstraregning. Heldigvis er ingen af oventstående patenter gyldige i Danmark. Men hvis patenterne var udstedte som EU-patenter (og Danmark var med), så ville danske virksomheder kunne opkræves licens for brugen af disse. Pizzeriaet kan prøve at holde softwareleverandøren ansvarlig, men ofte indholder softwarelicenser en pasus om, at man ikke kan holde leverandøren ansvarlig, og under alle omstændigheder aldrig mere end hvad man har betalt for softwaren.

Står vi udenfor EU-Patentdomstolen, vil kun 10% af patenterne være gyldige og dermed bliver problemet mindre.


Har du lige som Jesper spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

Posted in patent | Leave a comment

Q: Hvormange softwarepatenter findes der i Europa?

Christian spørger:

Jeg har set mange forskellige tal for hvormange softwarepatenter, der er udstedt i Europa. Nogen siger 25.000, andre 100.000.

Hvorfor er der så stor forskel?

Kære Christian.

Tak for spørgsmålet.

Et softwarepatent er et patent, der kan krænkes ved at installere eller køre software på et apparat. Den store divergens skyldes flere ting:

  • Datoen for opgørelsen. I flere og flere patenter spiller software en afgørende rolle, så hvis opgørelsen er fra 2000, er tallet naturligvis lavere end hvis tallet er fra 2013.
  • Vurderingen af, om det er et softwarepatent eller ej. EPO har ikke en speciel kategori til softwarepatenter. Derfor bliver man nødt til at vurdere hvert enkelt patent, om det er et softwarepatent eller ej. Det er i praksis umuligt at gennemlæse de 1 mio europæiske patenter, og derfor vil man være nødt til benytte maskinlæringsteknikker (svarende til moderne spam-filtrering) eller stikprøver.
  • Inklusion af udløbne patenter. Patenter kan forlænges op til 20 år, men hvis patenttager vælger ikke at forlænge patentet, kan det udløbe tidligere.

Så 25.000 er et konservativt skøn, mens 100.000 nok er højt sat idag.


Har du lige som Christian spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

Posted in patent | Leave a comment

Q: Er der eller er der ikke forbud mod softwarepatenter?

Simon spørger:

Jeg er forvirret: Politikere og http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html, samt http://www.euo.dk/emner/Patentdomstolen/ hævder, at man ikke kan få patent på software. Loven er også meget klar:

§ 1. Stk. 2. Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør […] programmer for datamaskiner […].

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140029

Men der er tydeligtvis masser af eksempler på, at det ikke passer (Indkøbskurven: EP0784279 https://www.google.com/patents/EP0784279B1, Webshops på mobiltelefoner: EP1090494 https://www.google.com/patents/EP1090494B1, Stavekontrol af sammensatte ord: EP0281742 https://www.google.com/patents/EP0281742B1).

Er der eller er der ikke forbud mod softwarepatenter? Eller med andre ord: Kan man eller kan man ikke få patent på software?

Kære Simon.

Tak for spørgsmålet.

Jeg kan godt forstå, at du er forvirret. Problemet stammer fra det Europæiske Patentkontor (EPO), som er et samarbejde mellem 38 lande (http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html).

EPO mener (http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html), at der er tvivl om, hvad software er (“The term “software” is considered to be ambiguous […]”). Det er en kunstig tvivl, der reelt kun eksisterer i patentbureakratiet. Alle andre steder er man enige om noget, der minder om denne definition: “Software er alt, der kan gemmes elektronisk.” Noget er programmer, noget er data, og nogen gange er programmer data (f.eks. når du installerer en ny app, så er det nye program data for installeringsprogrammet).

Denne kunstige tvivl bruger EPO til en tvivlsom fortolkning af loven. De mener nemlig, at undtagelsen i loven drejer sig om software alene – altså f.eks. software som ligger på en CD-ROM på hylden, og at loven ikke undtager software, når software ikke er alene. Software i kombination med noget andet mener de altså er patenterbart. Dette andet mener de kan være en computer.

Så deres fortolkning er altså: Software på en CD-ROM kan du ikke få patent på, men kører du samme software på din computer, så kan du godt på patent på den. Den første del er det som EPO kalder softwarepatenter og den sidste del kalder de computer implementerede opfindelser/computer implemented inventions.

Derfor kan EPO hævde, at de ikke udsteder softwarepatenter (altså patenter på software, der kun ligger på en CD-ROM).

Denne tvivlsomme fortolkning har EPO fået Patent- og Varemærkestyrelsen med på. Så når politikere og EU-Oplysningen spørger Patent- og Varemærkestyrelsen, om man kan få patent på software, så svarer de: “Nej det kan man ikke”.

De glemmer at svare, at de vælger at fortolke loven sådan, at man godt kan få patent på den selvsamme software, hvis den blot kører på en computer, og det er grunden til, at du ser patenter på det, som alle os andre kalder software:

  • EP537100: Tool tips
  • EP621528: Fortryd mere end een gang
  • EP249293: Pop-up menu
  • EP394160: Procentbar

Og mange flere på ole.tange.dk/swpat

I dag kan den tvivlsomme fortolkning afprøves ved Højesteret, men hvis Danmark tiltræder EU-Patentdomstolen, så kan fortolkningen kun prøves ved EU-Patentdomstolen (for EU-patenter. For EP-patenter kan patenthaver vælge af prøve det ved de generelle domstole). Vi ved ikke, hvad EU-Patentdomstolen vil dømme, men vi ved, at dommerne kommer fra patentbureaukratiet, og at de kun er ansat i 6 år af gangen (direktivet §14-15 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf). Læs mere om særdomtolen på: https://oletange.wordpress.com/2013/12/27/saerdomstole/

Hvis Danmark står uden for EU-Patentdomstolen i en periode, så kan vi se, om EU-Patentdomstolen begynder at underkende softwarepatenter.


Har du lige som Simon spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

Posted in patent | Leave a comment

Q: Hvordan stemmer jeg “Måske”?

Michael spørger:

Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal stemme til EU-Patentdomstolen. Hvordan kan jeg stemme “Måske” istedet for “Ja” eller “Nej”?

Kære Michael.

Tak for spørgsmålet.

Jeg har været nede og brevstemme (hvilket alle og enhver kan gøre, hvis de har lyst – husk bare pas eller kørekort https://www.borger.dk/Sider/Brevstemme-til-Europa-Parlamentsvalg.aspx), og jeg kan bekræfte, at der på stemmesedlen ikke er et felt til “Måske”.

Grundlovens §42 stk 5 (http://www.grundloven.dk/) siger:

Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende folketingsvælgere, dog mindst 30 procent af samtlige stemmeberettigede, har stemt mod lovforslaget.

Det betyder, at hvis du stemmer blankt eller bliver hjemme, så tæller din stemme ikke ligeværdigt på ja og nej-siden. En blank stemme tæller i praksis som et ja, med mindre der et overvældende flertal af nej stemmer (Patentdomstol.eu når frem til 56.7% http://patentdomstol.eu/nej-skal-bruge-567-af-stemmerne/).

Hvis vi kommer med i EU-Patentdomstolen, så vil det i praksis være umuligt at komme ud igen. Men hvis vi står udenfor, så kan vi (ligesom vi kan med Euroen) på et senere tidspunkt vælge at træde ind, hvis vi senere bliver overbevist om, det er en god ide.

Derfor er min anbefaling at stemme Nej, med mindre du er 100% overbevist om, EU-Patentdomstolen er en god ide.


Har du lige som Michael spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

Posted in patent | Leave a comment

Q: Ville softwarepatenter kunne valideres i Danmark?

Pelle spørger:

Ville softwarepatenter udstedt af det europæiske patentkontor (EPO) kunne valideres ved den dansk Patent- og Varemærkestyrelse (PVS)? Eller ville patentet blive afvist som værende et softwarepatent?

Kære Pelle.

Tak for dit spørgsmål.

Validering er ikke en nyprøvning af om patentet opfylder kravene til patentering, men det er nærmere et “gummistempel”, hvor patenttager indleverer en oversættelse og betaler et gebyr. Og det er formodentlig denne barriere, der får 90% af patenttagerne til at give Danmark fripas: Det forhindrer jo heller ikke patenttageren i at sælge produkter i Danmark. Det eneste han ikke kan, er at sagsøge en konkurrent for at gøre det samme; så hvis Danmark er så lille et marked, at der ikke er en business case i kun at sælge i Danmark, så giver det god mening at spare gebyrene.

Patenter bliver således ikke afvist med begrundelsen, at der er tale om softwarepatenter.

Der er allerede nu en del eksempler på softwarepatenter, der i en periode har været gyldige i Danmark. F.eks.:


Har du lige som Pelle spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

Posted in patent | Leave a comment

Q: Hvorfor er der ikke monopol på at lave webshops?

Jens spørger:

Jeg ser at http://www.google.com/patents/EP1090494B1 dækker visse webshops, hvis man køber ind via sin mobiltelefon.

Hvorfor har den nuværende ejer, IPR Partner AG, ikke monopol på at lave webshops, der kan tilgås med mobiltelefon?

Kære Jens.

Tak for spørgsmålet.

Patentejer bestemmer selv, om han vil forfølge en krænkelse af patentet. Derfor står det ham frit for at ignorere krænkelerne i en periode og så slå til senere. IPR Partner AG har tydeligvis ikke fundet det værd at retsforfølge alle, der laver webshops til mobiltelefoner.

Det kan muligvis skyldes, at det er for dyrt, langsommeligt og besværligt. Hvis det blev nemmere, hurtigere og billigere at håndhæve sit patent, kunne det være, at IPR Partner AG ville begynde at håndhæve det. Fortalerne for EU-Patentdomstolen påpeger det som fordele, at det bliver nemmere, hurtigere og billigere at kunne retsforfølge sine patenter.

Det kunne også skyldes, at IPR Partner ikke mener at patentet vil kunne holde til en prøvelse hos en generel domstol, og derfor finder det bedre at undgå en retssag, som risikerer at underkende patentet, da det er et softwarepatent.

Det er kun IPR Partner selv, der kan svære på, hvorfor de har valgt at være tilbageholdende.

Hvis Danmark står uden for EU-Patentdomstolen vil IPR Partner ikke kunne trække danske virksomheder, der ikke eksporterer, for patentdomstolen for krænkelse af lignende patenter.

Patentet er i parentes bemærket ikke længere gyldigt i Danmark. Det udløb 20120702 som følge af manglende betaling.


Har du lige som Jens spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

 

Posted in patent | Leave a comment

Q: Hvordan informerer man EU-fortalere?

Kristian spørger:

Hvordan forklarer man EU-fortalere, at en dansk deltagelse i EU-Patentdomstolen ikke nødvendigvis er en god ide?

Kære Kristian.

Tak for spørgsmålet.

Mon ikke du kan have en samtale som denne:

Kristian: Hvad stemmer du til afstemningen om EU-Patentdomstolen?
EU-fortaler: Jeg stemmer ja, for jeg er for EU.
K: Jeg er også for EU, men jeg stemmer nej, for der er nogle seriøse problemer ved EU-Patentdomstolen.
E: Jeg har ikke hørt om nogen. Hvad er det for nogen?
K: Bl.a. at EU-Patentdomstolen ikke er underlagt den almindelige EU-domstol. Der er en 10-minutters forklaring på pi.dk/8 og et par videoer på softwarepatenter.dk.

Hvis det skal være endnu kortere, så udskriv kopier af PDF-filen på https://oletange.wordpress.com/2013/12/28/hvad-skal-jeg-stemme-til-eu-patentdomstolen/ og sig: “Husk at stemme.”

Hvis din ven har spørgsmål, som du ikke kan svare på selv, så send dem til patent@tange.dk.


Har du lige som Kristian spørgsmål om EU-patentdomstolen, som du ikke har kunnet finde svar på, så skriv til patent@tange.dk.

 

 

Posted in patent | Leave a comment

Videoer om EU-Patentdomstolen

Jeg har fundet flg. videoer, som jeg ikke har kunnet finde faktuelle fejl i (ud over de nævnte).

Korte videoer:

Radioprogrammer

Længere videoer:

 

(Opdateres, når jeg finder flere).

Posted in patent | Leave a comment